Voluntas Forbrukslån

Voluntas er et underbruk av en annen kjent lånemegler, Aconto. Søker du om forbrukslån gjennom denne agenten, får du potensielt svar fra 7-8 banker. Blant disse finner vi kjente travere innen forbrukerfinansiering, som yA Bank, Komplett Bank, DNB og Santander Consumer Bank. Dermed har du også muligheten til å få innvilget brukskreditt (Komplett og DNB), i tillegg til vanlige forbrukslån i alle størrelser.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Porteføljen av banker gjør at Voluntas kan skaffe tilbud på nær sagt hvilken som helst lånestørrelse, og inntil 500 000 kroner. Dette kreves det ingen sikkerhet for. For lånestørrelser som grenser opp til maksimumssummen, kan man velge inntil 15 år med nedbetaling. Korteste nedbetalingstid som kan velges i søknadsskjemaet er 1 år, men dette kan man strengt tatt se bort i fra. Om en låntaker har anledning til det, kan man nemlig innfri lånet raskere, uten at bankene ilegger noen gebyrer eller lignende.

Rentebetingelser og gebyrer

Rentene du får vil være avhengig av hvilken bank du velger, men mest av alt hvilken økonomi du har. Nesten alle banker som tilbyr forbrukslån, fastsetter rentene basert på hver enkelt søkers kredittscore og betalingsevne. Er denne god, får man som regel bedre tilbud enn om kredittscoren er dårlig. Laveste rente man finner blant bankene som Voluntas representerer, er per i dag på cirka 7%. Gjennomsnittet er imidlertid høyere og ofte rundt 13-14%, mens de dyreste lånene strekker seg opp mot 20-tallet.

Søknad om forbrukslån fra Voluntas

I følge selskapets egen hjemmeside får du svar fra første bank innen fem minutter, og normalt fra alle bankene Voluntas samarbeider med innen en time. Om du velger et av tilbudene, lover Voluntas at du har låneavtalen klar til signering fra en til fire timer etter at du sendte søknaden av gårde. Signerer du med BankID, vil det bety at du i beste fall har pengene disponible samme dag. Dette krever imidlertid at søknaden sendes inn mens bankene er åpne, og at du har litt flaks med overførselen. Vanligvis tar innenlands bankoverførsler en dag.

Krav for å få forbrukslån fra Voluntas

Alle som er myndige (over 18 år) kan søke om forbrukslån som formidles av Voluntas, men man må ha fast inntekt på over 200 000 kroner før skatt. Er søkeren selvstendig næringsdrivende, må selskapet ha vært virksom i minst 3 år. Som vanlig er når det gjelder lån og kreditter, kan man ikke ha pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger, og man må i tillegg være norsk statsborger, eventuelt ha bodd og skattet her i minst 3 år.